Mapa kartograficzna działek w Miszewku!

Poniżej przedstawiona jest mapa kartograficzna ułożenia działek w terenie.

1. Opis

Działka numer 37/1 jest drogą gminną, która połączona jest z drogą krajową DK20.
Odległość prowadzona od działki 36/37 do drogi głównej (DK20) wynosi 447 m.
Działka numer 36/45 jest drogą, którą można dojechać do każdej z pozostałych działek.

2. Legenda

Kolorem czorwonym zaznaczone są działki zarezerwowane. [numery: 36/46, 36/40, 36/50]
Kolorem niebieskim oznaczony jest przebieg wykonanej sieci energetycznej
Kolorem żółtym oznaczony jest przebieg wykonanej sieci wodociągowej